Arşiv | 13 Şubat 2011

Türkiye’nin yeni düzenine hoş geldiniz

13 Şubat 2011

112 Yorum

Önce burada defalarca tekrarladığımiz bir gerçeğin altını çizelim.  Balyoz davasının ana kanıtlarını dijital belgeler teşkil ediyor. Bu dijital belgelerdeki zaman çelişkileri, Balyoz belgelerinin iddianamede ileri sürüldüğü gibi 2003 senesinde davanın sanıkları tarafından hazırlanmış olamayacağını şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlıyor.  Bu, bavuldan çıkan dijital belgeler için ne kadar geçerli ise, Gölcük’te torbalardan çıkan dijital belgeler için […]

Continue reading...

Sugacı Ataşe kendisini Ateşe sanıyor, çalıştığı yeri de ATEŞELİK

13 Şubat 2011

56 Yorum

Gölcük’ten çıkan yeni dijital belgeler 163 kişinin tutuklanması için gerekçe olarak gösterildi. Şimdi emsal olarak Gölcük’ten çıkan (ve Balyoz planına yeni kanıt) “CANER BEN_1.doc” isimli Word belgesine bakalım. Üstverisine göre belge C.BENER kullanıcı adı ile ilk defa 14 Aralık 2002’de oluşturulmuş ve en son Cem Gurdeniz kullanıcı adı ile 20 Ocak 2003’de kaydedilmiş. Herşeyden önce; […]

Continue reading...