Bilirkişi Raporları

Holger Morgenstern Adli Bilişim Raporu (I) 18.10.2012 [Deutsche

Baransu’nun bavulundan çıkan ve tüm Balyoz belgelerinin kayıtlı olduğu 11 ve 17 no.lu CD’lerde ilgili adli bilişim incelemesi.


***

Arsenal Consulting Adli Bilişim Raporu (III) 01.05.2012 [English] [Türkçe] [Exhibits]

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda el konulan 1 numaralı Balyoz CD’si ile Eskişehir’de bulunan flash belleğin adli bilişim incelemesi.

.

“Gölcük CD no.1’de tek trak mevcuttur, yani bu CD tek bir “oturumda” yazılmıştır. Gölcük CD no.1’in Mart 2003’de oluşuturulmuş olması mümkün değildir; zira bu CD’nin içinde Office 2007’ye kadar mevcut olmayan ClearType yazı karakterleri ve XML şemalarına referans veren dokümanlar kayıtlıdır.”

.

“Arsenal Eskişehir Flaş Bellek içinde, taşıdıkları tarih ve zaman değerlerinin, dosyaların içerikleri itibarıyla mümkün olmayacağı görünen en az dört dosya olduğu sonucuna varmıştır. Arsenal, içerdiği şüpheli tarih ve zaman değerlerinden dolayı, Eskişehir Flaş Belleğindeki tüm dosyaların delil bütünlüğü hakkında ciddi bir endişe taşımaktadır.”

***

Arsenal Consulting Adli Bilişim Raporu (II) 28.03.2012 [English] [Türkçe]

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda el konulan, kullanımdan kalkmış 5 nolu (Samsung) harddisk üzerindeki adli bilişim incelemesi.

.

“tarihi geriye çekilmiş (en az) 120 dosya ve klasörün Samsung Sabit Diske kopyalandığını saptamıştır. Arsenal’in DATA MFT’de tespit ettiği tarih ve zaman aykırılıklarından biri, Samsung Sabit Disk’e yazılan en son 120 dosya ve klasörün 8 Nisan 2004’de oluşturulmuş gibi görünmesidir. Bu, Samsung Sabit Diski 28 Temmuz 2009’a kadar kullanımda olduğu için mümkün değildir.”

(Harddiske, kullanımdan kalktıkan sonraki bir tarihte, sistem saati geri alınmış bir bilgisayara bağlanarak kopyalandığı tespit edilen belgelerin tamamı Balyoz davası ile ilgili belgeler.)

***


Yıldız Teknik Üniversitesi Raporu 28.03.2012
[Türkçe] [English] [Rapor Ekleri]

Baransu’nun bavulundan çıkan ve tüm Balyoz belgelerinin kayıtlı olduğu, son kaydı 2003 tarihli 11 ve 17 nolu CD’lerde ilgili adli bilişim incelemesi.

.

“11. ve 17. CDler ancak 2007 yılı içerisinde ya da daha sonra, geçmiş tarihli olarak hazırlanmış olabilir, daha önceden hazırlanmış olmaları mümkün değildir.

***

Arsenal Consulting Adli Bilişim Raporu (I) 21.03.2012 [English] [Türkçe] [Exhibit]

Baransu’nun bavulundan çıkan ve tüm Balyoz belgelerinin kayıtlı olduğu 11 ve 17 nolu CD’lerde ilgili adli bilişim incelemesi.

.

“Son kayıtlarının yapılmasının akabinde 2003’de CD’ye kaydedilmiş gibi görünen dokümanların, Office 2007’den önce mevcut olmayan XML şemalarına ve Calibri yazı karakterlerine referanslar taşıması mümkün değildir.

***

ODTÜ Raporu 24.03.2012 [Türkçe] [English]

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda el konulan, kullanımdan kalkmış 5 nolu hard disk içindeki soruşturma konusu belgelerin delil niteliği ve delil bütünlüğü hakkında bilimsel mütalaa.

.

“Soruya konu olan tutarsızlık, belgelerin doğal kullanım (belgeyi kişinin açarak düzenleyip kaydetmesi, kopyalaması, tekrar açması kaydetmesi gibi) dışında değişmiş olduğunu göstermektedir. Bu durumsa delil olarak belgelerin inanılırlığını ortadan kaldırmaktadır.”

***

Hava Kuvvetleri Bilirkişi Heyet Raporu, Sonuç ve Değerlendirme [Türkçe] [Tüm Rapor ve ekler]

Eskişehir’de bulunan flash bellekteki belgelerin içerik ve teknik analizi.

.

.

“Sonuç olarak; her yönüyle hatalı ve tutarsız söz konusu yazılarla; seçilmiş bir kısım komutan ve personelin, sözde görevler verilerek veya yazı içerisinde isimleri veya imza blokları yer almak sureti ile vazifesiyle bağdaşmayan ve başarması imkansız görevler verilmek suretiyle hayal ürünü bir yapılanma içine çekildiği değerlendirilmektedir.”

***

Boğaziçi Üniversitesi Raporu 23.11.2011 [Türkçe] [English]

Eskişehir’de bulunan flash bellek ile ilgili teknik mütalaa.

.

.

“Bu durum, dijital verileri içeren bilgisayar dosyalarının metadata bilgileri arasında bulunan son yazılma tarihinde Cevap 1’de izah edildiği şekilde değişiklik olduğu ve dosyaların delil bütünlüğü ve sağlığının artık kaybolmuş olduğu anlamına gelmektedir.”

***

Hava Kuvvetleri Bilirkişi Heyet Raporu, 25.05.2011 Sonuç ve Değerlendirme [Türkçe] [Tüm Rapor ve ekler]

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda el konulan, kullanımdan kalkmış 5 nolu hard disk içindeki soruşturma konusu belgelerden Hava Kuvvetleri’ni ilgilendirenlerin içerik ve teknik analizi

.

“Sonuç olarak; her yönüyle hatalı ve tutarsız söz konusu yazılarla seçilmiş bir kısım komutan ve personelin; sözde görevler verilerek veya yazı içerisinde/ekinde isimleri veya imza blokları yer almak sureti ile vazifesiyle bağdaşmayan ve başarması imkansız görevler verilmek suretiyle hayal ürünü bir yapılanma içine çekildiği değerlendirilmektedir.”

***

Donanma Komutanlığı Bilirkişi Heyet Raporu 14.01.2011 [Türkçe] [EK-D]

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda el konulan, kullanımdan kalkmış 5 nolu hard disk içindeki soruşturma konusu belgelerden içerik ve teknik analizi.

.

“Tespit edilen bu bilgiler ışığında EK-B’de belirtilen dosyaların 5 numaralı hard diskte oluşturulmadığı/açılmadığı ve bu bilgisayara başka bir kaynaktan kopyalandığı kanaatine varılmıştır.”

***

Askeri Bilirkişi Heyet Raporu 28.06.2010 [Türkçe] [EK: 11 Soru ve Yanıtları]

11 Soru çerçevesinde 1. Ordu’da Plan Semineri ile ilgili çalışmalar detaylı bir şekilde belgeleniyor ve seminerin askeri teamüllere uygun bir şekilde cereyan ettiği tespit ediliyor. Ayrıca, Balyoz ve Eylem planlarının sahte olduğuna işaret eden zamanlama hatalarının ve askeri yazım kural ve usulleriyle çelişen ifadelerin dökümü yapılıyor.

“Yapılan incelemeler sonucunda; DVD ve CD’ler içerisinde yer alan resmi askeri belgelerin art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesini müteakip, EYLEM PLANI ve Ek’leri olarak adlandırılan dokümanların resmi askeri belgelere uyum arz edecek şekilde sahte olarak üretilmiş olabilecekleri yönünde kuvvetli bulguların mevcut olduğu kanaatine ulaşılmıştır.”

***

Emniyet Ek Mütalaa Raporu 21.06.2010 [Türkçe]

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nde görevli iki Emniyet bilirkişisi Bekir Peker ve İsa Akyüz’ün, tüm Balyoz belgelerini içeren 11 numaralı CD için yaptıkları ek inceleme.

..

“11 nolu CD’deki dosyaların oluşturulma tarihleri ve en son değişiklik yapılan tarihler dikkate alındığında CD’nin oluşturulma tarihi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. CD içerisindeki dosyaların oluşturulma ve son kaydetme tarihlerinin CD’nin oluşturulma tarihinden önce olduğu anlaşılmıştır.”

.

“11 nolu CD tek oturumda oluşturulmuş olduğundan dolayı CD’de daha sonradan veri eklenmediği tespit edilmiştir.”

***

TÜBİTAK Rapor (II) 16.06.2010 [Türkçe]

Baransu’nun bavulundan çıkan 19 CD’nin teknik incelemesi ve Savcıların sorduğu 6 soruya yanıt.

..

.

“herhangi bir dokumanın üstveri (öznitelik) bilgileri uygun bir ortam oluşturularak yeniden düzenlenebilir, yeniden oluşturulabilir. Eğer bu veriler kendi içerisinde tutarlı olarak yaratıldıysa ve kötü niyetli olarak sahte doküman üretildiyse, bu durum sadece CD ve içerisindeki dokümanlar teknik olarak incelenerek tespit edilemez. Diğer taraftan söz konusu araştırma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir teknik tutarsızlığa rastlanmamıştır.”

(Not: Koyu renkli vurgu bize ait.)

***

İTÜ Bilimsel Mütalaa 14.06.2010 [Türkçe]

CD ve belgeler üzerinde görünen üstveri (tarih, yazar adı, son kayıt tarihi, vs.) bilgilerinin adli kanıt oluşturamayacağı konusunda bilimsel mütalaa.

.

./.

“CD’ler üzerindeki tarih bilgilerinden (dosya oluşturma ve son kaydetme tarihi). Bu CD’lerin belli tarihlerde oluşturuldukları yargısına varılamaz. Çünkü bu tarih bilgileri değiştirilebilir nitelikte bilgilerdir.”

.

“CD’ler üzerinde görünen tarih, yazar adı, son kayıt tarihi gibi bilgiler değiştirilebilir nitelikte olduğu için adli kanıt niteliği taşımazlar.”

***

Computer Investigative Associates, LLC Uzman Görüş Raporu 11.05. 2010 [English] [Türkçe]

John D. Tessel’in TÜBİTAK (I) Raporu hakkında hazırladığı uzman görüş raporu.

.

“TÜBİTAK tarafından yapıldığı belirtilen üstveri analizine dayanarak, CD’lerin gerçekten 2003’te veya öncesinde hazırlandığını saptamak mümkün değildir.”

.

“Özet olarak TÜBİTAK’ın incelemesi CD’lerin 2003’te veya öncesinde hazırladığını saptamakta çeşitli sebeplerle yetersizdir.”

***

Cyber Diligence, Inc. Uzman Görüş Raporu 10.05.2010 [Türkçe]

Yalkın Demirkaya’nın TÜBİTAK (I) ve Askeri Bilirkişi Yavuz Fildiş’in Raporları hakkında hazırladığı uzman görüş raporu.

.

“Bu [TÜBİTAK (I)] raporda Sayın Fildiş’in bilirkişi raporunda da dikkat çektiği ve belgelerde sahteciliğe işaret eden bulgular tamamen gözardı edilmiştir.”

.

“Kaldı ki, söz konusu CD’lerde sahteciliğe işaret eden bu bulgular yer almasaydı dahi, sadece metadata üzerinden yapılan bir inceleme ile bu CD’lerdeki belgelerin gerçek olduğu sonucuna varmak mümkün olmazdı.”

***

Mu. Alb. Yavuz Fildiş’in Raporu 26.03.2010 [Türkçe] [English]

Baransu’ya 19 CD’ni bulunduğu bavul teslim edilmeden önce yine Baransu’ya teslim edilen 19 CD’nin kayıtlı olduğu 3 DVD üzerinde yapılan teknik inceleme. (Aynı zamanda mevcut bilirkişi raporları da irdeleniyor.)

.

“Yapılan inceleme neticesinde TÜBİTAK raporunda 11 ve 17 nu’lı CD’lerin içinde yer alan ve iddia edilen BALYOZ, SUGA, ORAJ, ÇARŞAF ve SAKAL planlarının gerçek olmadığı yönünde gerek teknik ve gerekse askeri yazım usül ve yöntemleri açısından kuvvetli deliller bulunduğu kanaatine varılmıştır.”

***

Mu. Yb. Birol Çelik’in Raporu 11.03.2010 [Türkçe]

Baransu’ya 19 CD’ni bulunduğu bavul teslim edilmeden önce yine Baransu’ya teslim edilen 19 CD’nin kayıtlı olduğu 3 DVD üzerinde yapılan teknik inceleme. (Aynı zamanda TÜBİTAK bilirkişi raporu da irdeleniyor.)

.

“inceleme raporunda yer alan ve normal askeri faaliyetlere ilişkin dokümanlardaki kullanıcı ve yazar bilgilerine kısaltılmış isim ve soyadlar ya da kısaltılmış kurum adı veya emekli sandığı sicil no’su yazılı olduğu halde özellikle 11 no’lu CD’de kullanıcı ad ve soyadlarının askeri birlik ve kurumlarda yapılan mutat uygulamanın aksine açık olarak yazıldığını, (…) 1’nci Ordu MEBS sistemini MEBS Şube kuruduğu için ilgili yönerge ve talimatlar uyarınca kullanıcı adı ve yazar kısımlarında kısaltılmamış ad ve soyadların yazılması mümkün olmadığından bu şekildeki kullanıcı ve yazar adlarında normal sınırlar dışında hareket edildiği kanaatindeyim.

.

“CD ve dosya bilgilerine bakarak söz konusu dokümanların gerçek olduğunun anlaşılması mümkün değildir, her zaman için istenilen tarihler ve kullanıcı bilgilerine ait doküman oluşturup söz konusu tarihlere ait program ve CD’ler kullanılarak CD oluşturulması mümkündür”

***

Kr. Plt. Kur. Bnb. Ahmet Erdoğan’ın Raporu 22.02.2010 [Türkçe]

Raporun en başında açıkça belirtildiği gibi, bu inceleme soruşturmaya konu olan belgelerin gerçek olduğu varsayımı ile yapılıyor.

.

“İNCELEMENİN DAYANDIĞI FARAZİYE

Bu rapor; 1’inci Ordu K.lığı Askeri Savcılığı tarafından incelemek üzere tarafıma teslim edilen dokümanların 05-07Mart 2003 tarihleri arasında 1’nci Ordu K.lığında icra edilen plan öncesinde, icrasında ve sonrasında kaleme alınan evrakın “gerçek nüshaları” ile aynısı olduğu faraziyesine dayanarak yazılmıştır.”

Bu varsayım ile, raporun vardığı sonuçlardan biri şu:

“BALYOZ Sıkıyönetim K.lığ tarafından hazırlandığı anlaşılan “BALYOZ Güvenlik  Harekat Planı”nın ise sıkıyönetim uygulama esaslarının ötesinde tedbir ve faaliyetleri içeren bir plan olduğu ve hükümeti devirip devlet idaresine el koymayı öngören bir plan olduğu”

(Bu rapor medya sızdırılarak “Askeri Bilirkişi seminerin darbe planı olduğunu tespit etti” şeklinde çarpıtıldı.)

***

J. Mu. Yzb. A. Hakan Erdoğan’ın Raporu 19.02.2010 [Türkçe]

Baransu’ya 19 CD’ni bulunduğu bavul teslim edilmeden önce yine Baransu’ya teslim edilen 19 CD’nin kayıtlı olduğu 3 DVD ile 1nci Ordu bilgisayarları üzerinde yapılan teknik inceleme.

.

“Üzerinde veri incelemesi yapılan (19) bilgisayar, MEBS Başkanlığı  dosya sunucusu ve Plan Odası içerisinde bulunan bilgisayarda kullanılan kızaklı taşınabilir bellek üzerinde, soruşturma konusu ile ilgili doküman tespit edilememiştir. “

(Bu rapor Ahmet Erdoğan’ın raporu ile birlikte Adliye’te teslim ediliyor, ancak rapor buhar oluyor.  Dava başladıktan sonra bir sanığın bunu tespit etmesi üzerine, rapor, mahkeme tarafından 13.04.2011’de Askeri savcılıktan yeniden isteniyor.)

***

TÜBİTAK Raporu (I) 19.02.2010 [Türkçe] [English]

Baransu’nun bavulundan çıkan 19 CD’nin teknik incelemesi (Balyoz belgelerini içeren 11 ve 17 numaralı CD’ler de bunların arasında).

..

“Dosyaların oluşturma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılı ve öncesine ait olduğu tespit edilmiştir.”

.

“CD’lere sonradan ekleme yapılmadığı tespit edilmiştir.”

***

Emniyet İnceleme Raporu 17.02.1010 [Türkçe]

11 ve 17 nolu CD’ler başta olmak üzere 19 CD’nin üstverilerine ait rapor.

One Comment “Bilirkişi Raporları”

  1. osman2071@gmail.com Says:

    Hadi bakalım kim işini doğru yapıyor görün ve ona göre değerlendirin. Anayasa mahkemesi oybirliği ile bu delillerin sahte olduğuna karar verdi.

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: