Savcılığın tahliye kararlarına itirazı

09 Nisan 2010

GENEL

İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan’ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamanın bir bölümünü aşağıda sunuyoruz:

“Açılan davaların büyük bölümünün beraatle sonuçlandığı düşünülürse, Türkiye’deki tutuklama uygulamasının yanlışlığı kolayca görülür. Böyle bir tablo karşısında tutuklamaları alkışlayıp tahliyeleri kınamak, evrensel hukukla da, demokratlıkla da bağdaşmaz.

Bütün bu gerçekler bir yana, CMK’muzun 103 ve 104. maddelerine göre, tahliye kararlarına savcılığın itirazı mümkün değildir. Savcılık 101. maddenin son fıkrası uyarınca, tutuklama isteğini reddeden kararlara itiraz edebilir. 104 ve 105. maddelere göre itiraz, tahliye isteklerinin reddi için kabul edilmiştir. Dolayısıyla, tahliye isteklerinin kabulü kararlarına itiraz yolu yoktur. Öncelikle, böyle bir itiraz üzerine verilen kararın (yanlış örnek olmaması için) CMK’nun 309. maddesi uyarınca, “yasa yararına bozma” yoluna götürülmesi gerekir. İlgililer, bu amaçla Adalet Bakanlığı’na başvurmalı ve kabul edilmezse idari yargıya dava açmalıdır.”

Abone Ol

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: