“Ergenekon is Our Reality” raporunun yöntemsel sorunları

05 Temmuz 2010

GENEL

Bu rapordaki “Balyoz” ile ilgili değerlendirmeleri irdelemeden önce raporla ilgili bir kaç genel noktaya değinmek istiyoruz.

Aşağıda maddeler halinde ele alacağımız noktalar, bu raporun tarafsız bir sivil toplum örgütünün insiyatifiyle yazılmış analitik bir değerlendirmeden ziyade,  olguların kasıtlı olarak çarpıtılarak taraflı bir bakış açısının sunulduğu bir degerlendirme olduğuna dair ilk ipuçları.

1. Workshop katılımcıları kimler?

Raporun yazılmasına önçalışma olarak bir workshop düzenlenmiş. Toplam 48 katılımcının tam listesini raporun sonunda göreceksiniz; aralarında kimi avukatlar ve STK temsilcileri ile kimi gazetelerden–Taraf, Zaman, Today’s Zaman, Star, Yeni Şafak, Agos, ve Sabah–muhabir ve yazarlar var.

Gazeteciler arasında en fazla katılım Taraf gazetesi (5 kişi), Zaman ve Today’s Zaman (4 kişi), ve Star’dan (4 kişi). Katılımcılar arasında bulunan Mehmet Baransu’nun Taraf gazetesinde ve kitabında yayımladığı asılsız ve yanıltıcı haberleri bu blogda defalarca belirtmiştik. Keza, Zaman ve Today’s Zaman gazeteleri Balyoz soruşturmasıyla ilgili sistematik olarak yalan yayın yapan gazetelerden (birer örnek için bkz. Bir habere kaç tane yalan sığdırılabilir? ve Lies of the Times).  Star gazetesinin ise Balyoz soruşturması sırasında Çetin Doğan’a ve ailesine kişisel saldırı/karalama amacıyla yaptığı yalan haberlerin bazılarını burada belirtmiştik (örneğin Çetin Doğan Meksika’ya kaçacaktı iddiası). Yine aynı gazetenin, bir haberinde hiçbir bilgi/haber değeri taşımayan, tamamen karalamaya yönelik “beden dili ‘Balyoz doğru’ diyor” alt başlıklı haberini burada konu etmiştik.

Workshop’ta “Balyoz” soruşturması hakkında düzenli olarak yalan ve yanıltıcı haber yapan gazetelerden önemli bir sayıda katılımcı olduğunu göruyoruz. Öte yandan, diğer katılımcıların da analitik ve sağlıklı bir bakış açısı getirebilecek bir nitelik/nicelik oluşturamadığını ortaya çıkan rapordan anlıyoruz.

2. Referanslar

Raporda kullanılan kaynaklara atıf yapılırken seçici davranılmış. Kullanılan kimi haber kaynaklarına atıfta bulunulurken, kullanıldığı bariz olan ancak  raporun değerlendirmesiyle ters düşen kaynaklara atıfta bulunulmamış. Örneğin, rapor, bizim blogumuzda veya çeşitli makale ve röportajlarda belirttiğimiz çelişkilerden (seçilmiş) bir kısmını “değerlendirirken” bloga ya da gazetelerde yayımlanmış yazılarımıza bir atıfta bulunmamış. Bu durumda, bu raporu okuyarak bilgi edinmek isteyecek kişilerin kendi görüşünü oluşturmak amacıyla birincil kaynaklara ulaşması engellenmiş. Workshop’a katılanlardan kimilerinin akademisyen olduğunu göz önüne alınca, bunun özensizlikten ziyade bir kasıtın sonucu olduğunu anlıyoruz.

3. Şüpheliler lehine kanıtlar

Yukarıda belirttiğimiz ikinci konudan daha da vahimi, raporda değerlendirilen soruşturma ve davalarla ilgili olarak şüpheli veya sanıkların lehine olan kanıtlardan, olgulardan, bunların yer aldığı haberlerden hiç bahsedilmemiş. Şüpheli ve sanık avukatlarıyla konuşulduğu, savunmaları hakkında doğrudan bilgi alındığına dair hiç bir işaret yok. Dolayısıyla, rapor, tüm olguları tarafsız bir yaklaşımla dikkate alan analitik bir değerlendirme olmaktan çok uzak.

4. Değerlendirmelerde bahsi geçen belgeler

Balyoz soruşturmasında soruşturmanın gizliliği nedeniyle şüpheli ve şüpheli avukatları ile bile paylaşılmayan kimi belgelerin 48 katılımcı tarafından incelenip değerlendirildiğini anlıyoruz. Zira rapor, bu soruşturma ile ilgili hiçbir yerde yayımlanmamış belgelerden ve bu belgelerin içeriğinden bahsediyor. Grup değerlendirmesi başlıkları altında sunulan değerlendirmelerden, katılımcıların sadece savcılıkta bulunan bu belgeleri incelemiş olduğunu anlıyoruz. Diğer bir ihtimal ise, bu değerlendirmelerin söz konusu belgeleri teslim alan Mehmet Baransu tarafından yapılıp, okuyucuya grup değerlendirmesi olarak sunulmuş olması. Her iki ihtimal de farklı sakıncalara işaret ediyor.

Rapordaki “Balyoz” değerlendirmeleriyle devam edecegiz. (Raporu hazırlayanlara “Balyoz” değerlendirmelerini kamuoyu önünde tartışmak için yaptığımız davete bir yanıt almadık.)

Abone Ol

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: